Nyhetsarkiv‎ > ‎

Styrelsemöte 2015-04-21

skickad 22 apr. 2015 05:51 av Inger Tegemyr Sköldén   [ uppdaterad 22 apr. 2015 05:51 ]

Sammanfattning av styrelsemötet Tunge Bygdegård

*Mötets öppnande.
Val av mötets Ordförande.
Tommy Lindgren valdes.

*Val av justerare.
Klas Andersson valdes.

* Val av sekreterare
 Jerry Corneliusson valdes.

*Godkännande av dagordning
Dagordning lästes upp och godkändes med vissa tillägg.

*Föregående protokoll
Styrelsemötet från 2015-04-07  lästes upp och godkändes.

*Avrapportering från varje grupp

*Fastighetsanslutningsavtal

*Upphandlingsförfarande

*Arvoderad projektarbetare

*Övriga ärenden

*Mötets avslutande

Comments