Nyhetsarkiv‎ > ‎

Möte Markgruppen 2015-05-05

skickad 9 maj 2015 13:07 av Inger Tegemyr Sköldén   [ uppdaterad 18 maj 2015 03:18 av Tommy Lindgren ]

1.      Ordförande Tommy Lindgren hälsade alla välkomna

2.      De olika områdesansvariga beskrev vilka områden de var ansvariga för och dess geografi. Ett område var ej representerade, de får information Mark & Entreprenadgruppen samt styrelsen.

3.    Styrelsen hade inbjudit en ny Tungebo, tillika veteran vad gäller fiberutbyggnad samt dennes far, med gedigen erfarenhet i ämnet. En kort redogörelse företogs och alla runt bordet fick chans att ställa frågor.

4.     Av remissvaren att dömma är det ett väl genomarbetat, fastighetsanslutningsavtal vilka styrelsen i samråd med Mark & Entreprenadgruppen arbetat fram.                                                                                                                       Ordförande, Tommy Lindgren fördrog fastighetsanslutningsavtalet och frågor kunde ställas.                                           Då alla frågor som gick att besvara hade fått sitt svar enades alla områdesansvariga enhälligt bakom styrelsen och Mark & Entreprenadgruppens fastighetsanslutningsavtal.

5.      Avtalen delades ut till områdesavsvariga som skall få alla medlemmar att underteckna avtalen samt lämna tillbaka dem till John-Fredrik Grönvall i Högås inom kort. Om någon saknar avtal så kontaktar de John-Fredrik 0708 63 09 16

6.      Övriga frågor

Tidsplanen diskuterades och samförläggningen med Vattenfall var ett återkommande samtalsämne. Styrelsen bad att få återkomma med den informationen.

Tommy Lindgren tackade alla närvarande och värdparet, Nils-Erik och Helen Nilsson för förtäringen och avslutade planeringsmötet

Comments