Nyhetsarkiv‎ > ‎

Info & Entreprenadgruppen Möte 2015-03-10

skickad 11 mars 2015 00:23 av Inger Tegemyr Sköldén   [ uppdaterad 22 apr. 2015 05:54 ]

Datum: 2015-03-10
Plats: Tunge Bygdegård

Magnus Gustafsson valdes till mötets ordförande.

Jerry Corneliusson valdes till mötets sekreterare.

Andreas Holström valdes till mötets justerare.

§ 1.       Mötets öppnande. Presentation av mötesdeltagarna.

Magnus Gustafsson öppnade mötet och en presentation av samtliga närvarande gjordes.

 § 2.       Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.         

§ 3.       a. Kanalisations kostnad/meter

Gruppen diskuterade intrångsersättning och kom fram med olika förslag

b. Gränssnitt om kostnad ska utgå, åkermark, vägförening etc.?

Gruppen diskuterade ämnet och beslöt att ta upp det på nästa styrelsemöte.   

§ 4.       Information från Vattenfallsansvarige.

Sven Rehnberg informerade om detaljer från Vattenfall såsom start och villkor 

§ 5.       Information från Infogruppen.

Inger berättade att gruppen jobbar för fullt med att uppdatera hemsida, Facebooksidan och att behandla medlemsansökningar samt uppdatera kartor 

§ 6.       Övriga ärenden.

Magnus hade som förslag att bjuda in tidningen till medlemsmötet 25/3. 

§ 7.       Nästa möte för Info & Entreprenadgruppen:
7/4 i Tunge Bygdegård 18:30-21:00.
Andreas Holström är ansvarig för fika 

§ 8.       Mötets avslutande

Mötets ordförande Magnus Gustafsson tackade för deltagandet, och förklarade mötet avslutat.

Närvarande: Andreas Holström, Jerry Corneliusson, Klas Andersson, Magnus Gustafsson, Antje Libera, Claes-Göran Wikström, Nils-Erik Nilsson, Inger Tegemyr Sköldén, Sven Rehnberg, Bengt Dahl, Roland Ahlqvist, Tommy Lindgren, John-Fredrik Grönvall.

Comments