Nyhetsarkiv‎ > ‎

Styrelsemöte 2015-02-17

skickad 18 feb. 2015 23:59 av Inger Tegemyr Sköldén
2015-02-17 Tunge Bygdegård

1.Ordförande Tommy Lindgren öppnade styrelsemötet . 
2.Vardera arbetsgrupp redovisade vad de sedan sist gjort och fick styrelsens uppdrag att arbeta vidare. 

Mark& Entreprenadgruppen samt Info& Administrationsgruppen sammanträder den 24/2 kl 19.00 för att där fastställa arbetsplaner och områdesansvariga samt juridiska dokument för markavtal. 

Ekonomi & Administration redogjorde över ekonomin vilken är ljus, dock påminner vi ifrån styrelsen om att betala in och höra av er om ni vill ha hjälp eller undrar över något med fiberutbyggnaden på just din tomt eller företag. 

3. Styrelsen godkände igår 70 stycken medlemsansökningar ifrån vårt område. 

4. Styrelsen diskuterade även utvidgning av Tunge Fibers täckningsområde vad gäller Gunntorp-Skiltorp och Glässnäs. 

Styrelsen tog beslut om att Skiltorp-Gunntorps område ska vara med då täckningsgraden är 100%. 

Glässnäs-området, Norr om Tunge-Torp och upp till Tunges enda tätortsbebyggelse "Peråsliden" beslöt styrelsen utreda och utsåg Emil Nilsson som områdesansvarig för detta område. Styrelsen ställde stort hopp om att Glässnäs-området kommer med i Tunge Fibers täckningsområde, om 95 % täckningsgrad finns. 
Emil Nilsson ska återrapportera vad utredning kommit fram till vid styrelsemötet den 3 mars. 

5. Tunge Bygdegårdsförening tackar för gott samarbete med Tunge Fiber genom ordf. Hillevi Pettersson. 
6. Styrelsen tog beslut om medlemsstämma äger rum onsdagen den 25 mars kl. 19.00 i Tunge Bygdegård. Bygdegårdsföreningen står för tilltugg och förtäring. 

6. Nästa styrelsemöte blir 3 mars kl. 19.00. i Tunge Bygdegård. 

Arbetet fortsätter på nästa styrelsemöte 2015-03-03 i Tunge Bygdegård klockan 19.00.
Comments