Nyhetsarkiv‎ > ‎

Styrelsemöte 2015-03-17

skickad 21 mars 2015 01:12 av Inger Tegemyr Sköldén

Sammanfattning

·         Jerry Corneliusson valdes till sekreterare, Jan Andersson Valdes till justerare.

·         Dagordningen lästes upp och godkändes.

·         Inkomna medlemsansökningar behandlades.

·         Avrapportering från de olika arbetsgrupperna

·         Diskussion kring samarbetsavtal från byNet

·         Planering inför medlemsmötet som är 2015-03-25

·         Sedan diskuterades det övriga ärenden som kommit upp.

·         Nästa styrelsemöte planerades.

Comments