Nyhetsarkiv‎ > ‎

Styrelsemöte 2015-04-07

skickad 9 apr. 2015 04:28 av Inger Tegemyr Sköldén   [ uppdaterad 9 apr. 2015 04:31 ]

Styrelsemöte 2015-04-07 Tunge Bygdegård

Sammanfattning

*Tommy Lindgren valdes till mötets ordförande.

*Andreas Holström valdes till justerare.

*Jerry Corneliusson valdes till sekreterare.

*Protokoll från föregående möte 2015-03-17 lästes upp och godkändes,

*Fastighetsanslutningsavtal diskuterades och det arbetades fram ett dokument som vi senare kan använda

*Styrelsen diskuterade om lokal där framtida möten ska hållas då krav om betalt från Tunge bygdegårdsförening framkommit. Olika förslag diskuterades.

*Planerade de olika datumen och summorna som ska betalas in från medlemmarna.

Comments