Att Göra

Nedan är en lista med uppgifter som måste göras den kommande tiden.
Visar 11 objekt
NamnTilldelad PersonStatusPrioritetDatum Klart
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
NamnTilldelad PersonStatusPrioritetDatum Klart
Samråd med Länsstyrelsen ang. fornlämningar  3.) Stängd 2.) Medium  
Slutföra bidragsansökan till Länsstyrelsen Ordförande & Sekreterare 3.) Stängd 3.) Hög 1 juli 2015 
Skicka ut Fastighetsanslutningsavtal Styrelsen 3.) Stängd 4.) Kritisk 3 maj 2015 
Upphandla entreprenad  3.) Stängd 1.) Låg  
Detaljplanera fiberdragningen  3.) Stängd 2.) Medium  
Revidera markupplåtelseavtalet  3.) Stängd 1.) Låg  
Samordna grävning med Vattenfall  3.) Stängd 2.) Medium 31 oktober 2015 
Ta fram upphandlingsunderlag för systemleverantör  3.) Stängd 2.) Medium  
Samråd med Trafikverket, ang. kanalisation under E45  3.) Stängd 4.) Kritisk  
Ta fram upphandlingsunderlag för Komunikationsoperatör  3.) Stängd 2.) Medium  
Arbetet med Ledningsrätt mot Lantmäteriet  1.) Aktiv 3.) Hög  
Visar 11 objekt