Välkommen till

Tunge Fiber ekonomisk förening

Vi befinner oss i Lilla Edet kommun 

 Tungedalen från Högås till Tunge Torp, Dyeslätt, Vrångedalen, Bredhult, Båljan, Kvarntorp, 

Bästorp, Östra Vallby, Västra Vallby, Hönebäck, Heden, Skiltorp, Gunntorp, Hältorp

Kundtjänst Net at Once
Öppet helgfria vardagar 09.00 - 20.00
Öppet lördag-söndag 12.00 - 16.30

Kundtjänst Telia

Telefon 90 200

Publicerat: 2023-05-03
Tunge Fiber ekonomisk förening


Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Torsdag den 8 juni 2023, kl 18.30, Tunge Bygdegård.

På årsstämman skall bifogad dagordning behandlas.
Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider och det ekonomiska läget.
Revisionsrapporten kommer att presenteras.
Valberedningen presenterar förslag/nomineringar till kommande styrelse.
Stämmohandlingar kommer att skickas via e-post till samtliga som uppgett e- postadress och övriga medlemmar får brev. 

Om ni har frågor så skicka gärna ett mail till info@tungefiber.se

Välkomna!
Styrelsen 

Dagordning

Information från Styrelsen

Tunge Fiber genomförde årsstämma för verksamhetsåret 2021 digitalt 7 juni 2022.
Medlemsantalet i föreningen är nu 268 stycken.
Sedan stämman har detta hänt i föreningen:
Löpande arbete med bidragsansökningar, ekonomi, fastighetsägarbyte och övriga administrativa ärenden med mera löper på. Vår ekonomi för föreningen ser bra ut.
Arbetet med slutredovisning till Jordbruksverket är påbörjat.
Föreningen har tecknat ett femårigt avtal med NetatOnce. Det innebär att alla nu har fått en fiberhastighet på 1000/1000 Mbit och en TV-tjänst via Telia.
I samband med att Vattenfall kommer att gräva i Tungedalen mellan Högås och Göta så utvärderar vi huruvida det är värt att investera i samförläggningen.
Ni som bor på sträckan mellan Högås till Göta och märker en försämring i er uppkoppling skall felrapportera detta så fort som möjligt till Net at Once på telefonnummer 0771 40 44 00. Felet kan vara relaterat till grävningarna som utförs av Vattenfall.

Vi har inte haft en enda avgrävning under 2022, vilket är mycket positivt. Men vi vill fortsatt trycka på att innan man gräver så skall man gå in på Ledningskollen.se och lägga ett ärende där för att få utsättning (dvs. markering på plats) av de kablar som finns i marken. Detta kan ta några dagar men om man inte gör ett ärende kan det bli väldigt dyrt om olyckan skulle vara framme för den som gräver. Behöver man en snabbare utsättning än vad vårt avtal säger, kan detta göras, men det kommer att debiteras dig som vill ha utsättningen utförd.

Vid försäljning av hus är det den som säljer som måste överlåta sina andelar och abonnemang till den nya ägaren, gör man inte det kommer även fakturorna fortsättningsvis gå till den tidigare ägaren. Skicka ett mail till info@tungefiber.se så hjälper vi er att reda ut begreppen.

Inför stämman skulle vi vilja uppmana er till att tänka till kring styrelsens sammansättning och nomineringar till den. Val av ordförande sker varje år och till denna stämma kommer vi ha minst 2 st ledamöters mandat som går ut. Valberedningen kan nås via mail, valberedningen@tungefiber.se


Hälsningar

Styrelsen i Tunge Fiber ekonomisk förening

Publicerat: 2023-05-03

Till Medlemmar i Tunge Fiberförening

Information:

Publicerat: 2023-01-22

Nu är det dags att hämta ut era TV boxar från Telia. Föreningen kommer dela ut dessa under 2 kvällar under vecka 4.

För er som inte har möjlighet att komma och hämta TV boxen vid dessa tillfällen får be ex någon granne med fullmakt hämta ut er TV box. Fullmakt finns på vår hemsida under dokument på www.tungefiber.se


När: Tisdagen den 24 och Onsdagen den 25 Januari

Tid: OBS! Försök att sprid ut er mellan 18-20 så inte alla kommer samtidigt, för att slippa köbildning, samåk gärna.

Plats: Tunge Bygdegård


Aktivering av Telia TV-box: Från den 27 Januari skall det gå att aktivera sin Telia box för de som hämtat ut den. Gå till www.telia.se/aktivera för att få ut den kod som behövs för aktivering av boxen, det kan ta c:a en timme innan koden kommer till din mail.

SKALL DU GRÄVA ?

För att se var fiberledningar och annan infrastruktur går eller för att få en utsättning behöver man skapa ett ärende på Ledningskollen.se som är en gratis webbtjänst.

Beroende på vad du vill ha eller behöver finns det snabbmanualer för att komma igång och steg för steg-beskrivningar med bilder för olika saker du kan göra https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer

Oavsett vilken typ av information du behöver är det bra med framförhållning. Skulle du t ex behöva en utsättning kan detta ta upp emot 10 arbetsdagar. Du eller den som utför grävningen för dig är skyldig att kolla upp var fiberledningar eller andra ledningar går. Vid en eventuell avgrävning skall Tunge Fiber bli underrättade snarast för att få in föreningens entreprenörer för åtgärd. Detta kan för dig/den som gräver för dig innebära extra kostnader.