Välkommen till

Tunge Fiber ekonomisk förening

Vi befinner oss i Lilla Edet kommun

Tungedalen från Högås till Tunge Torp, Dyeslätt, Vrångedalen, Bredhult, Båljan, Kvarntorp,

Bästorp, Östra Vallby, Västra Vallby, Hönebäck, Heden, Skiltorp, Gunntorp, Hältorp

Publicerat: 2022-05-05


Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsåret 2021,

tisdagen den 7 Juni 2022, kl 19.00,

Mötet kommer att hållas digitalt.

Se utskickad epost eller brev för anslutningsinformation.

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider och det ekonomiska läget.

Revisionsrapporten kommer att presenteras.

Styrelsen har uppdaterat stadgarna mot nya lagen (SFS 2018:672) om ekonomiska

föreningar. Stadgarna har även omarbetats för att möjliggöra återbetalning av överskjutande del av insats samtidigt som föreningens ekonomiska stabilitet säkras. Nuvarande stadgar finns att läsa på vår hemsida.

Valberedningen kommer att presentera förslag/nomineringar till kommande styrelse.
Stämmohandlingar och information kring uppkoppling till mötet kan erhållas via
info@tungefiber.se

Välkomna!

Styrelsen

Kundtjänst Net at Once
Öppet helgfria vardagar 09.00 - 20.00
Öppet lördag-söndag 12.00 - 16.30

0771 - 40 44 00
kundtjanst@netatonce.se


Kundtjänst SAPPA

Telefon 0774 - 444 744

SKALL DU GRÄVA ?

För att se var fiberledningar och annan infrastruktur går eller för att få en utsättning behöver man skapa ett ärende på Ledningskollen.se som är en gratis webbtjänst.

Beroende på vad du vill ha eller behöver finns det snabbmanualer för att komma igång och steg för steg-beskrivningar med bilder för olika saker du kan göra https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer

Oavsett vilken typ av information du behöver är det bra med framförhållning. Skulle du t ex behöva en utsättning kan detta ta upp emot 10 arbetsdagar. Du eller den som utför grävningen för dig är skyldig att kolla upp var fiberledningar eller andra ledningar går. Vid en eventuell avgrävning skall Tunge Fiber bli underrättade snarast för att få in föreningens entreprenörer för åtgärd. Detta kan för dig/den som gräver för dig innebära extra kostnader.