Områdesansvariga

Område 1 - Högås - Svarteberget

Tommy Lindgren

Daniel Sohlin

Område 2 - Svarteberget - Kärra Torp, Småberg

Göran och Annika Svendberg

Antje Libera

Område 3: Kärra Torp

Göran och Annika Svendberg

Antje Libera

Område 4: Tunge-Bredhult

Bosse Holmberg

Mikael Larsson

Område 5: Dyeslätt - Vrångedalen

Ulrik Brodd

Område 6: Båljan - Kvarntorp - Bredhult

Mats Bengtsson

Christer Nilsson

Område 7: Bästorp - Östra Vallby

Bengt Dahl

Inger Tegemyr

Område 8: Hönebäck - Västra Vallby, Heden

Sven och Lars Rehnberg

Roland Ahlqvist

Område 9: Skiltorp – Gunntorp 

Jerry Corneliusson

Område 10 - Hältorp

Vakant

Område 11 - Skaven

Gunnar Lundberg