Arkiv

Publicerat: 2024-05-16
Tunge Fiber ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Måndag den 10 juni 2024, kl 18.00, Tunge Bygdegård.

På årsstämman skall bifogad dagordning behandlas. 

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider och det ekonomiska läget.

Revisionsrapporten kommer att presenteras.

Valberedningen presenterar förslag/nomineringar till kommande styrelse. 

Stämmohandlingar kommer att skickas via e-post till samtliga som uppgett e- postadress och övriga medlemmar får brev. 

Om ni har frågor så skicka gärna ett mail till info@tungefiber.se

Dagordning

Information från Styrelsen

Tunge Fiber genomförde årsstämma för verksamhetsåret 2022 8 juni 2023. 

Medlemsantalet i föreningen är nu 263 stycken.

Föreningens femåriga avtal med NetatOnce togs i bruk i februari 2023. Det innebär att alla i gruppavtalet nu har fått en fiberhastighet på 1000/1000 Mbit och en möjlighet att teckna TV-tjänst via Telia.

Sedan stämman 2023 har detta hänt i föreningen:
Löpande arbete med ekonomi, fastighetsägarbyte, lantmäteriförrättningar och övriga administrativa ärenden med mera löper på. Vår ekonomi för föreningen ser bra ut.

Det stora arbetet under året har bestått av att ta fram all dokumentation och formalia som behövs för att kunna slutredovisa projektet mot Jordbruksverket.

Ni som bor på sträckan mellan Högås till Göta och märker en försämring i er uppkoppling skall felrapportera detta så fort som möjligt till Net at Once på telefonnummer 0771 40 44 00. Felet kan vara relaterat till grävningarna som utförs av Vattenfall.

Vi har inte haft en enda avgrävning under 2023, vilket är mycket positivt. Men vi vill fortsatt trycka på att innan man gräver så skall man gå in på Ledningskollen.se och lägga ett ärende där för att få utsättning (dvs. markering på plats) av de kablar som finns i marken. Detta kan ta några dagar men om man inte gör ett ärende kan det bli väldigt dyrt om olyckan skulle vara framme för den som gräver. Behöver man en snabbare utsättning än vad vårt avtal säger, kan detta göras, men det kommer att debiteras dig som vill ha utsättningen utförd.

Vid försäljning av hus är det den som säljer som måste överlåta sina andelar och abonnemang till den nya ägaren, gör man inte det kommer även fakturorna fortsättningsvis gå till den tidigare ägaren. Skicka ett mail till info@tungefiber.se så hjälper vi er att reda ut begreppen.

Inför stämman skulle vi vilja uppmana er till att tänka till kring styrelsens sammansättning och nomineringar till den. Val av ordförande sker varje år och till denna stämma kommer vi ha minst 4 st ledamöters mandat som går ut. Valberedningen kan nås via mail, valberedningen@tungefiber.se


Hälsningar

Styrelsen i Tunge Fiber ekonomisk förening

Välkomna!


Publicerat: 2023-05-03
Tunge Fiber ekonomisk förening


Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Torsdag den 8 juni 2023, kl 18.30, Tunge Bygdegård.

På årsstämman skall bifogad dagordning behandlas.
Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider och det ekonomiska läget.
Revisionsrapporten kommer att presenteras.
Valberedningen presenterar förslag/nomineringar till kommande styrelse.
Stämmohandlingar kommer att skickas via e-post till samtliga som uppgett e- postadress och övriga medlemmar får brev. 

Om ni har frågor så skicka gärna ett mail till info@tungefiber.se

Välkomna!
Styrelsen 

Dagordning

Information från Styrelsen

Tunge Fiber genomförde årsstämma för verksamhetsåret 2021 digitalt 7 juni 2022.
Medlemsantalet i föreningen är nu 268 stycken.
Sedan stämman har detta hänt i föreningen:
Löpande arbete med bidragsansökningar, ekonomi, fastighetsägarbyte och övriga administrativa ärenden med mera löper på. Vår ekonomi för föreningen ser bra ut.
Arbetet med slutredovisning till Jordbruksverket är påbörjat.
Föreningen har tecknat ett femårigt avtal med NetatOnce. Det innebär att alla nu har fått en fiberhastighet på 1000/1000 Mbit och en TV-tjänst via Telia.
I samband med att Vattenfall kommer att gräva i Tungedalen mellan Högås och Göta så utvärderar vi huruvida det är värt att investera i samförläggningen.
Ni som bor på sträckan mellan Högås till Göta och märker en försämring i er uppkoppling skall felrapportera detta så fort som möjligt till Net at Once på telefonnummer 0771 40 44 00. Felet kan vara relaterat till grävningarna som utförs av Vattenfall.

Vi har inte haft en enda avgrävning under 2022, vilket är mycket positivt. Men vi vill fortsatt trycka på att innan man gräver så skall man gå in på Ledningskollen.se och lägga ett ärende där för att få utsättning (dvs. markering på plats) av de kablar som finns i marken. Detta kan ta några dagar men om man inte gör ett ärende kan det bli väldigt dyrt om olyckan skulle vara framme för den som gräver. Behöver man en snabbare utsättning än vad vårt avtal säger, kan detta göras, men det kommer att debiteras dig som vill ha utsättningen utförd.

Vid försäljning av hus är det den som säljer som måste överlåta sina andelar och abonnemang till den nya ägaren, gör man inte det kommer även fakturorna fortsättningsvis gå till den tidigare ägaren. Skicka ett mail till info@tungefiber.se så hjälper vi er att reda ut begreppen.

Inför stämman skulle vi vilja uppmana er till att tänka till kring styrelsens sammansättning och nomineringar till den. Val av ordförande sker varje år och till denna stämma kommer vi ha minst 2 st ledamöters mandat som går ut. Valberedningen kan nås via mail, valberedningen@tungefiber.se


Hälsningar

Styrelsen i Tunge Fiber ekonomisk förening

Publicerat: 2023-05-03

Till Medlemmar i Tunge Fiberförening

Information:

Publicerat: 2023-01-22

Nu är det dags att hämta ut era TV boxar från Telia. Föreningen kommer dela ut dessa under 2 kvällar under vecka 4.

För er som inte har möjlighet att komma och hämta TV boxen vid dessa tillfällen får be ex någon granne med fullmakt hämta ut er TV box. Fullmakt finns på vår hemsida under dokument på www.tungefiber.se


När: Tisdagen den 24 och Onsdagen den 25 Januari

Tid: OBS! Försök att sprid ut er mellan 18-20 så inte alla kommer samtidigt, för att slippa köbildning, samåk gärna.

Plats: Tunge Bygdegård


Aktivering av Telia TV-box: Från den 27 Januari skall det gå att aktivera sin Telia box för de som hämtat ut den. Gå till www.telia.se/aktivera för att få ut den kod som behövs för aktivering av boxen, det kan ta c:a en timme innan koden kommer till din mail.

Publicerat: 2022-10-19


Hej alla medlemmar

  

Det avtal som du som medlem tecknat med Tunge Fiber för internet-tjänst och TV har nu nått sitt slut. För att behålla din internetanslutning behöver ett nytt avtal tecknas.


Kallelse till Informationsmöte:


Datum: Torsdag 2022-10-27

Tid: 17:30

Plats: Tunge Bygdegård


För att hålla ner kostnaden för internet och TV har styrelsen förhandlat fram ett nytt avtal med Net at Once (samma kommunikationsoperatör som tidigare). Även detta avtal är bundet på 5 år.


De stora nyheterna denna perioden är:


Vi kommer inom kort att skicka ut nya avtal för samtliga anslutningar i vårt nät där fastighetsägaren måste göra ett aktivt val. Görs inget aktivt val innan 2022-11-30 kommer anslutningen stängas av 2023-01-30 och abonnemanget övergå till ett vilande abonnemang. Som primär metod kommer avtalet skickas ut till er registrerade e-postadress. För de av er som ej har någon e-post kommer avtalet att skickas ut med brev.


Vi behöver ha in de nya avtalen senast 2022-11-30 så att TV-boxar kan beställas hem till alla er som vill ha TV erbjudandet.

Det krävs att minst 100 TV-abonnemang tecknas för att detta alternativ skall gå att aktivera för oss som förening.


För mer information kring avtalet skicka mail till info@tungefiber.se

 

Hälsningar från Styrelsen i Tunge Fiber 

Publicerat: 2022-05-05


Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsåret 2021,

tisdagen den 7 Juni 2022, kl 19.00,

Mötet kommer att hållas digitalt.

Se utskickad epost eller brev för anslutningsinformation.

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider och det ekonomiska läget.

Revisionsrapporten kommer att presenteras.

Styrelsen har uppdaterat stadgarna mot nya lagen (SFS 2018:672) om ekonomiska

föreningar. Stadgarna har även omarbetats för att möjliggöra återbetalning av överskjutande del av insats samtidigt som föreningens ekonomiska stabilitet säkras. Nuvarande stadgar finns att läsa på vår hemsida.

Valberedningen kommer att presentera förslag/nomineringar till kommande styrelse.
Stämmohandlingar och information kring uppkoppling till mötet kan erhållas via info@tungefiber.se

Välkomna!

Styrelsen

Publicerat: 2021-06-29 - 13:15

Avbrottet är nu åtgärdat och nätet är åter i drift.

Publicerat: 2021-06-29 - 07:45


Avbrott på fiberleveransen just nu.


Information från Net at Once:

Förbindelsen till Tunge Fiber ligger nere. Planerat arbete från underleverantör som dragit ut på tiden. Vi har felanmält detta och väntar på åtgärd.


För mer uppdaterad information se Net at Once driftinfo: https://www.netatonce.se/driftinfo

Publicerat: 2021-06-01


Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsåret 2020,

onsdagen den 30 Juni 2021, kl 18.00, 


Viktig information till våra medlemmar!

Mötet kommer att hållas digitalt.  


Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider och det

ekonomiska läget.

Revisionsrapporten kommer att presenteras.

Styrelsen har uppdaterat stadgarna mot nya lagen (SFS 2018:672) om ekonomiska

föreningar. Stadgarna har även omarbetats för att möjliggöra återbetalning av

överskjutande del av insats samtidigt som föreningens ekonomiska stabilitet säkras.


Nuvarande stadgar finns att läsa på vår hemsida.


Valberedningen kommer att presentera förslag/nomineringar till kommande styrelse. Stämmohandlingar och information kring uppkoppling till mötet kan erhållas via info@tungefiber.se 

Välkomna!

Styrelsen

Publicerat: 2020-11-26


Årstämman för verksamthetsåret 2019 har nu genomförts digitalt.

Styrelsen tackar de som deltog i mötet.

Publicerat: 2020-11-23


Viktig information till våra medlemmar!


I och med de nu rådande bestämmelserna för sammankomster kommer vi EJ att vara på plats i Alegården som meddelades i kallelsen till Stämman.  

Vi kommer att genomföra mötet digitalt som ett videomöte för dem som har anmält sig till mötet.

Hälsningar Styrelsen.

Publicerat: 2020-10-29


Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsåret 2019,

torsdagen den 26 november 2020, kl 18.00, 


Viktig information till våra medlemmar!

Mötet kommer att hållas digitalt för de medlemmar som har anmält sig till mötet. 


Med anledning av Covid-19 blev ordinarie stämma senarelagd.

För att säkerställa att vi så långt som möjligt uppfyller de krav som ställs på oss vill vi att alla som kommer skall meddela detta via mail till info@tungefiber.se senast 11 november.

Kommer vi upp till max antal personer som för närvarande får vistas i samma lokal kommer vi att erbjuda en annan form av möte senare.

Stämmohandlingar kan erhållas via info@tungefiber.se 

Välkomna!

Styrelsen

Publicerat: 2020-10-12


Viktig information till våra medlemmar!


Planerat Driftstopp i vårt nät

Start: 2020-11-02 00:15

Slut: 2020-11-02 04:15

Det kommer att ske underhåll på fibern som matar vår förening.

Fibern kommer att ligga nere under 4 timmar.

Orsak: Kabelarbete på grund av tidigare fel i nätet

Publicerat: 2020-06-24


Viktig information till våra medlemmar!


Driftstörningar i vårt nät

Under tiden 30 juni och 1 juli 2020 kommer det att utföras underhållsarbete på vår fiberledning längs väg 2002 dvs. gamla E45 från Högås till Kärra. Detta kan medföra driftsstörningar i framförallt området kring Johanneberg, Eckerna och Eckerna Nordgård.

Publicerat: 2020-06-20

Driftstopp i vårt nät - 2020-06-20 20:00

Felsökning pågår.


Uppdatering 21.30


Som det ser ut nu så skall hela vårt nät vara igång igen.

Tack för era kommentarer! Alltid värdefullt!

Just nu lite extra värdefullt då vi trodde att hela nätet var igång så fattades det fortfarande för några medlemmar men som sagt nu tror vi att vi alla skall ha fungerande fiber igen. Det var blixten som slog ner så att det påverkade hela vårt nät.


Ha en fortsatt trevlig helg!

Hälsningar Styrelsen.

Publicerat: 2020-05-14


Viktig information till våra medlemmar!


Jag har idag varit i kontakt med Net at Once som har felanmält vår uppkoppling till Skanova. Det har varit brister i försörjningen till vårt nät sedan en tid tillbaka. 


Imorgon 2020-05-14 kommer Skanova arbete med att svetsa om länkar i Göteborg vilket kan medföra driftstörningar på vårt nät. 


Vi är för övrigt mycket nöjda med vår tillgängligheten till internet via NetatOnce. Vår tillgänglighet är 99,6 % sedan starten i augusti 2017.


Hälsningar 

Tommy Lindgren 

Ordförande

Publicerat: 2020-05-12


Viktig information till våra medlemmar!


Driftstörningar i vårt nät på grund av fel hos Scanova som leverar till bland annat vårt fibernät.

Felsökning pågår.

Publicerat: 2020-04-10


Viktig information till våra medlemmar!


Driftstörningar i vårt nät

Under tiden 14 - 30 april 2020 kommer det att utföras underhållsarbete längs väg 2002 dvs. gamla E45 från Högås till Kärra. Detta kan medföra driftstörningar. Vi återkommer om vi får reda på att det kommer specifika avbrottstider för någon.


Styrelsen önskar er en Trevlig Påsk!

Publicerat: 2020-02-27


Viktig information till våra medlemmar!


Driftstörningar i vårt nät

Det är arbete på gång i området kring Eckerna, Eckerna Nordgård, Garn, Småberg  och Kärra

Detta kan medföra driftstörningar som berör flera kunder.

Den 4 mars kommer det vara helt fiberlöst på cirka 35 fastigheter i detta område.

Hälsningar Styrelsen

Publicerat: 2020-02-27


Inkoppling av nya fastigheter som inte har varit med tidigare.


Hej Alla medlemmar

Vi håller nu på med att koppla in fastigheter i vårt område som inte tidigare varit inkopplade. 

En del har vi kontakt med då vi tidigare gått ut med intresseanmälningen till alla dessa men vet ni någon granne som inte har fiber så får ni gärna kolla en extra gång om de nu vill vara med.

Hälsningar Styrelsen

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

söndagen den 19 maj 2019, kl 18.00 – 20.00, i Alegården 

(Låcktorp 144, 460 11 Nygård)

På ordinarie föreningsstämma skall bifogad dagordning behandlas.

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider, samt besvara frågor från medlemmarna. 

Vid mötet har varje medlem en röst. Medlem som inte kan närvara vid mötet kan ge annan person fullmakt att rösta i dennes ställe. Fullmakten skall vara skriftlig. Ett ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt finns under dokument på: www.tungefiber.se

Stämmohandlingar finns att erhålla från ordförande eller via hemsidan senast en vecka innan stämman. 

Välkomna!

Styrelsen 

P.S. Anmäl gärna om ni tänker komma, då vi tänkt bjuda på fika.

Svara till info@tungefiber.se 

Senast 14 maj 2019

Komplett kallelse med dagordning finns under dokumnet Kallelse Stämman 2019

Nu är valberedningens arbete i full gång hälsar John-Fredrik Grönvall.

Ni får gärna kontakta honom via mail eller telefon med tips och idéer.

Skicka ett meddelande till oss så förmedlar vi uppgifterna till er. 

 info@tungefiber.se 

Publicerat: 2018-08-23

Information till våra medlemmar från Net at Once

Nattens avbrott berodde på stora järnväg- och vägarbeten i Göteborg där fiberkablar var tvugna att flyttas. Detta påverkade nätet även hos oss.

Publicerat: 2018-08-13

Viktig information till våra medlemmar!

Driftstörning på delar av vårt nät

Det pågår just nu en driftstörning i NetatOnces nät 

För mer information se www.netatonce.se/driftinfo

Publicerat: 2018-08-01

Viktig information till våra medlemmar!

Driftstörning TV

Det pågår just nu en driftstörning i NetatOnces nät vad det gäller TV.  Felsökning pågår.

För mer information se Sappas hemsida www.sappa.se

Publicerat: 2018-07-04

Information till våra medlemmar!

Fredag 6 juli

Information angående arbete i vårt område

På grund av arbete med den tidigare avgrävda kabeln kan det förekomma störningar i nätet på fredag 6 juli.

Bilar och tekniker från Onfield och Elkraftteamet kommer att vara i området och i trädgårdar och då främst i område 10.

Publicerat: 2018-06-26 -- 2018-07-01

Viktig information till våra medlemmar!

Avgrävd fiber som kan påverka vissa av våra medlemmar. 

Samtliga abonenter runt nodhuset i Hönebäck är drabbade. 

Område 10, 9 och 1 som det ser ut nu.

Net at Once kontaktade och omkoppling har skett under eftermiddagen 2018-06-26

Uppdatering 2018-06-26 Klockan 20.13

Många av er skall nu har fått tillbaka fibern. Men ett antal närmast Hönebäck kan fortfarande vara drabbade. Felet för er som är drabbade kommer att kvarstå till i morgon onsdag förmiddag som det ser ut nu.

Uppdatering 2018-06-28 Klockan 21.30 cirka 13 fastigheter i Hälltorp är fortfarande drabbade av avgrävd fiber.

Uppdatering 2018-07-01 Felet avgrävd fiber skall nu vara helt avhjälpt och klart.

Tack Medlemmar för gott samarbete.

I och med era meddelande kunde vi snabbt få fram åtgärder och information till andra medlemmar. De kunde få reda på att de inte behövde ringa och felanmäla till Net at Once osv.

Ha det gott i sommarvärmen

Hälsningar Styrelsen


Publicerat: 2018-04-23

Tunge Fiber ekonomisk förening

 

Kallelse till Ordinarie föreningsstämma 

söndagen den 20 maj 2018, kl. 19.00 – 21.00, i Alegården 

(Låcktorp 144, 460 11 Nygård)

På ordinarie föreningsstämma skall bifogad dagordning behandlas.

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider, samt besvara frågor från medlemmarna.

Vid mötet har varje medlem en röst. Medlem som inte kan närvara vid mötet kan ge annan person fullmakt att rösta i dennes ställe. Fullmakten skall vara skriftlig. Ett ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt finns under dokument.

Stämmohandlingar finns att erhålla från ordförande eller via hemsidan senast en vecka innan stämman.

Välkomna!

Styrelsen Tunge Fiber ekonomisk förening

P.S. Anmäl gärna huruvida ni avser deltaga, då vi tänkte bjuda på fika.

Svara till info@tungefiber.se 

Senast 14 maj 2018

Publicerat: 2018-01-10

Planerat driftstopp

Här kommer information angående planerat driftstopp i Tunge Fibers fibernät

Nätutvecklingsarbete för byanät i Västsverige

Starttid: 2018-01-16 02:00

Beräknad klar tid: 2018-01-16 07:00

Påverkad tjänster:

Internet och telefonen kommer inte fungera, men TV kommer att fungera.

Information om arbetet:

Net at Once kommer under natten genomföra ett utvecklingsarbete för att stärka driftkvalitén.

Efter arbetet är avslutat kan det krävas en omstart utav mediaomvandlaren.

Publicerat: 2017-12-19

Goda Nyheter! 

Betala din fiberfaktura via E-faktura i Internetbanken

Nu finns även E-faktura som betalningsalternativ av era fakturor från Fiberfaktura på era abonnemang.

För att ni i fortsättningen ska få er faktura som E-faktura i Internetbanken behöver ni göra en anmälan av detta i er Internetbank.

Beroende på vilken bank ni har kan anmälningsförfarandet se lite olika ut.

Behöver ni någon mer instruktion på detta så hör ni av er till faktura@fiberfaktura.se 

Styrelsen vill önska er en riktigt 

GOD JUL

och

ETT GOTT NYTT ÅR

Publicerat: 2017-12-02

Hej alla medlemmar 

Nu kommer det en ny faktura från oss. Denna gäller för månad januari februari och mars.

Vi har varit tvingade att byta ut företag som skött vår fakturering och ekonomi vid första fakturan.

Vi är mycket övertygande om att det kommer att fungera bättre så här i framtiden.

Det som ni märker av är att betalningsmottagare är ändrad, det är nu:

Fiberfaktura.se/ Tropp Systemkonsult med nytt Bankgironummer 5189-2388.

Det är viktigt att ni betalar till det nya Bankgironumret 5189-2388

och med rätt OCR nummer så att vi slipper en massa trubbel.

Kolla även så att e-mailet från faktura@fiberfaktura.se inte har hamnat bland skräpposten

Ni kommer med denna faktura även få en inloggning till Fiberfaktura (se brevhuvudet i fakturan) där kan ni uppdatera era uppgifter och även välja Autogiro, epostfaktura eller att få fakturan via brev.

Obs! om ni i fortsättningen vill ha brevfaktura så tillkommer det en avgift, övriga val är kostnadsfria.

För övrigt i föreningen så är nu nätet igång och det rullar på. Det är mycket jobb som återstår så om det är så att ni är sugna på lite styrelsearbete så hör av er.

Det som vi fortfarande håller på med är bland annat:

Slutbesiktningen

Kartmaterial

Lantmäteriförrättningar

Vägverksrapporter

Upphandling av entreprenör för fortsatt drift utsättningar och nya anslutningar.

Bidragsansökningar till Länsstyrelsen.

Glöm inte att om ni har trassel så gör felanmälan:

TV till Sappa

Telefoni/internet NetatOnce.

Ha en fin vinter med mycket bra internet i kylanJ

Styrelsen för Tunge Fiber

Publicerat: 2017-11-04

TV bekymret är löst.

Sappa och netatonce har gemensamt felsökt och hittat en komponent i Göteborg som var haken och bytt ut denna. Skulle ni fortfarande ha bekymmer så anmäl till Sappa.

Publicerat: 2017-10-26

Ett litet tips!

Till er som inte kommer upp i tillräcklig hastighet i Mbit/s när ni är anslutna via nätverkskabel,

kontrollera nätverkskortet i er dator. Det kanske inte hanterar högre hastigheter

än 100 Mbit/s. 

Gör så här om du ha en PC:

1.    Gå in på ”Kontrollpanelen”

2.     Klicka på ”System”

3.     Klicka på ”Enhetshanteraren”

4.     Enkelklicka på pilen till vänster, där det står ”Nätverkskort”

5.     Då kan ni se namnet på det nätverkskort som är installerat

6.     Googla efter specifikationerna på kortet för att fastställa vilken hastighet ert kort hanterar.

Tänk på att avtalet med NetatOnce gäller hastigheten ”Upp till 200 Mbit/s eller 1000Mbit/s

Det ska vara lägst 150Mbit upp och ner. Innan man ska felanmäla till NetatOnce

Ni som tidigare har haft exempelvis Telia, vet vad detta innebär ”Upp till”………..    

Publicerat: 2017-10-20

Störningar på TV

Vi har ett antal som har bekymmer med TV utbudet just nu. Sappa och NetAtOnce håller på att felsöka, de kommer att sätt ut en speciell utrustning för att kunna hitta vad som är fel. Vi får uppdateringar i nästa vecka efter att utrustning registrerat allt några dagar. Hoppas att de snabbt kan rätta till felet och att allt fungerar fint igen sedan.

Publicerat: 2017-10-09

Har du trassel med din TV-box? 

Hör av dig till Sappa på: 077-444 47 44

och meddela detta även med mail till teknik@tungefiber.se så att vi kan ha koll på hur många felanmälningar det är.

Publicerat: 2017-10-09

Faktureringen är igång

Här kommer lite information om de räkningar som kan tänkas dyka upp hemma hos dig beroende på vad du har gjort för val av tjänster.

1.Räkningen du får från Tunge Fiber gäller ditt val av tjänsteutbud som t ex 

    a.Triple Play (bredband, fast telefoni och 22 TV-kanaler)

    b.Dual Play (bredband och fast telefoni)

Räkningen innehåller även nätavgift på 100 kr per månad.

Tyvärr skickade inte föreningens ekonomiföretag med tänkt följebrev i samband med första fakturan. Efter förhandling med vår tjänsteleverantör har vi fått första månaden (augusti) gratis eftersom NetatOnce kom igång med nätet försent. Den faktura du nu fått gäller för 4 månader; september till och med december, detta eftersom fakturan till föreningen från NetatOnce bygger på samma period. Framöver kommer fakturan att vara på 3 månader och betalas i förskott.

2.Räkning som vissa får från NetatOnce gäller för dig som beställt tilläggstjänster till fasta telefonin t ex nummerpresentatör, Flatrate samt flytt av abonnemang. Även för dig som beställt 1000/1000 Mbit kommer räkningen för detta från NetatOnce.

3.Några kanske också får räkning från Sappa och då gäller detta ditt tillval av extra TV-kanaler som t ex C More Sport-paket, Viasat Guld o s v.

Publicerat: 2017-08-25

Fakturering

Hej Alla medlemmar

Vi kommer att börja fakturera kostnader för era tjänster som ni tecknat hos oss inom kort.

Då kommer det en faktura som avser från start till slutet av December

Det kommer även att komma en faktura på nästkommande period Januari – Mars då denna period betalas i förskott

Hälsiningar Styrelsen

Publicerat: 2017-08-10

Öppenfiber

För er som valt öppenfiber så fungerar det så att ni kommer under en övergångstid läggas på Netatonce korttidsabonnemang. Detta då Netatonce för tillfället förhandlar om alla sina avtal med tjänsteleverantörerna till det öppna nätet. Det kommer under hösten att bli ett antal klara som man sedan kan välja mellan. I det läget är det sedan bara att byta till det man önskar. När detta är klart kommer info från Netatonce.

Publicerat: 2017-08-09

Mer Information

För att få igång TV-boxen

1. Se till att sladden till TV-boxen sitter i port 4 på mediaomvandlaren, annars fungerar det inte.

2. Notera kortnummer (står på SIM-kortet) och CAM-ID som står på undersida TV-box och kartong.

3. Ring SAPPA, tfn 077-444 47 44 och registrera er där så aktiverar de kortet. Det tar cirka 1 tim             innan boxen är uppdaterad och igång TV Boxar: Förtydligande gällande aktivering av TV box från SAPPA. Det som gäller är att man antingen ringer in eller går in på deras portal på adressen sappa.se/registrera Det går att göra direkt efter att registrering på Netatonce men enbart om ni kopplat i port nummer 4 på mediaomvandlaren. Vi har bett dem sprida info till alla på kundsupport ifall någon var dåligt underrättad

Publicerat: 2017-08-09

Äntligen Goda Nyheter!

Nu är allt igång. Försök att köra igång idag då det finns personal på plats till i morgon torsdag ifall något är tokigt.

1 Starta om media omvandlaren och vänta till det är en grön jordglob tänds. (plus 2-3 lampor till).

2 Gå in på en webbläsare och skriv newreg.netatonce.net om det inte hoppar igång själv.

3 Händer inget ring Supporten 0771 404400

4 När formuläret öppnar sig kontrollera er fastighets beteckning. Om den är fel ring supporten 0771 404400.

5 När allt är ifyllt så kommer det hela att hoppa igång efter en stund vänta 5 minuter) om det är röd jordglob starta då om media omvandlaren. se även Instruktion/lathund för media omvandlare nedan.

Skulle inte detta hjälpa ring Supporten 0771 404400

Publicerat: 2017-08-08

Senaste Nytt om uppstart av vårt fibernät!

Tyvärr får vi meddela att Net at Once inte fått igång vårt fibernät i dag som vi fått löfte om.

De är på plats i Nygård men får inte fatt i Skanova som inte gjort en svets som utlovats. Tyvärr är denna svets i ett skåp (Skanovas) som är låst och trots försök att på flera sätt få fatt i ansvarig person så har de inte lyckats.

Vi har haft kontakt med chefer hos Net at Once och framfört att vi inte är nöjda. Felet ligger hos Skanova säger Net at Once  vilket är ovanligt. Net at Once är vana vid att kunna lita på att Skanova levererar vad de lovat. Net at Once kommer under morgondagen att utreda vad som gått snett. 

Vi förutsätter att Net at Once tillsammans med Skanova löser detta under morgondagen och att vi har igång nätet i morgon onsdag.

Mvh Styrelsen

Publicerat: 2017-08-04

Starten på nätet kommer att ske tidigast Måndag eller Tisdag vecka 32

enligt senaste beskedet från de som leverar matning till vårt fibernät.

Felet är som det som vi tidigare nämt att matningen från Göteborgsområdet är problemet. 

Alltså inget vi i Tunge Fiber kan påverka.

Vi lägger ut information när allt är igång.

Vi har inte möjlighet att svara på alla SMS och mail angående när vårt fibernät

kommer igång då vi inte får in mer information än vad vi ger till er via Facebook och hemsida.

Vi tackar för alla varma och trevliga kommentarer vi får av er. 

Hälsningar Styrelsen

Vad det gäller frågor om registreringsportalen skall ni kontakta Net at Once direkt

Kundtjänst Net at Once

Öppet helgfria vardagar 09.00 - 20.00

Öppet lördag-söndag 12.00 - 16.30

0771-40 44 00

kundtjanst@netatonce.se

Det händer mycket i föreningen nu. 

Har ni några frågor så mejla dem till info@tungefiber.se.

Det är viktigt att frågorna ute bland medlemmarna kommer fram och att vi kan ge rätt svar på dem.

Har ni frågor som rör tekniken, (ej avtalsfrågor) kontakta teknik@tungefiber.se

Inga frågor om uppstart eller registreringsportalen till dessa två mailadresser.

Publicerat: 2017-07-28

Mera Nyheter!

Nu är NetAtOnce klara med sitt arbete i vårt fibernät och vi alla väntar spänt på igångsättningen av vårt fibernät. Detta kommer att ske någon gång under nästa vecka. Tidpunkten för detta är preliminär då vi nu ligger i händerna på de som ska leverera matningen till vårt nät från Göteborgsområdet. 

Håll utkik på vår hemsida eller Facebook för att få senaste informationen angående igångsättandet.

Till dess att vi fått igång allt, passa på att njuta av sommar och sol.

Publicerat: 2017-07-24

Viktiga Nyheter!

Nu när du fått din utrustning är det dags att koppla in den. 

Nätet är ännu inte driftsatt men planeras, om allt går som det ska, vara igång från och med 1 augusti.

För er som inte har fått borrat sitt hål i väggen ännu får ringa till Elkraftteamet. Hålet skall vara bakom boxen eller nära under boxen för att patchkabeln skall vara skyddad. 

För att vara säker på att inte skada ögat med laserljuset som finns i kabeln

är det viktigt att du vid installation inte tittar in i änden på patchkabeln. 

Det är viktigt att patchkabeln från kopplingsdosan på utsidan huset skyddas från solljus. Sträckan där kabeln går från kopplingsdosan och hål in i väggen ska täckas för att förlänga livslängden på kabeln. Skulle kabeln gå sönder är den utbytbar men det är något du själv får bekosta.

Publicerat: 2017-07-21

Instruktion/ Lathund för mediaomvandlarna (EG300) klicka här

Länk till instruktionsfilm för installation av mediabox på Net at Once hemsida:

För alla, utom de som valt öppen fiber finns en instruktionsfilm för EG300 som ni finner här

För de som valt öppen fiber, börja titta cirka 1½ min in i filmen för XG6846

Publicerat: 2017-07-17

Viktiga nyheter

Välkommen till Alegården den 22 juli klockan 10.00-14.00

för att hämta era mediaomvandlare och TV-boxar.

Vi vill ha meddelande från er att ni kommer och hämtar boxen.

Skickar ni bud så vill vi ha en fullmakt från medlemmen.

Fullmakt finns under fliken dokument

Publicerat: 2017-07-12

Hej Medlemmar

Arbetet med igångsättning av vårt fibernät pågår för fullt. Vi kan i dagsläget inte fastställa exakt startdatum då entreprenören fortfarande har arbete kvar innan allt är klart.

För er som beställt håltagning i vägg vill vi informera om att Elkraftteamet har fått all information av oss och kommer att kontakta er.

Då det gäller utlämning av mediaomvandlare kommer vi att återkomma med datum för detta.

Håll ögonen öppna på vår hemsida och på Facebook.

Vi återkommer så fort vi har mer information att delge er.

Styrelsen önskar er en fortsatt trevlig sommar.

Publicerat: 2017-06-03

Viktiga Nyheter!  

Valet av tjänster skall nu lämnas in till Tunge Fiber

Ni har nu fått ett mail som innehåller en länk med ett anslutningsavtal för er anslutning. Länken är personlig och är kopplad till er mobiltelefon.

För att kunna godkänna avtalet måste ni ha rätt mobiltelefonnummer registrerat hos Tunge Fiber.

Vet ni att ni har bytt nummer måste ni meddela oss om detta snarast på info@tungefiber.se

Har ni frågor om tekniken skicka ett mail till teknik@tungefiber.se Övriga frågor skickar ni till info@tungefiber.se

Vill ni veta mer om telefoni kontaktan Suporten på Net at Once

Publicerat: 2017-06-03

Mer om Tjänsteavtalet

Ni hittar mer information om vilka tjänster ni kan välja här: Tjänsteutbud

Frågor och Svar

Fråga: Kan man välja endast internet nu och lägga till TV fram till 2019-08-01 utan att betala 2500 i anslutningsavgift?

Svar: Ja, men efter 2019-08-01 tillkommer anslutningsavgiften.

Fråga: Ingår även tv-boxen då?

Svar: Nej Tv Boxen ingår inte.

Tv-boxen tillkommer för dom som vill välja till TV i efterhand.

0 månaders bindningstid = 1495 kr

*24 månaders bindningstid = 595 kr

*när man binder sitt kanalpaket utöver Sappa Alltid i 24 månader

Om du binder ditt kanalpaket enligt till exempel alternativ 1 i vårt tjänsteavtal.

Detta avtal tecknar du direkt med Sappa.

Fråga : När och hur väljer man 1000/1000?

Svar: Det gör man när man kopplar in bredbandet första gången till Net at Once Portal

Det är då man gör alla tillägg ex 1 GB, nummerpresentation mm

Fråga: Kan jag teckna tv om jag tar deltidsabonnemang?

Svar: Ja det går bra, då tecknar du tv-avtal direkt med Sappa.

Fråga: Hur gör jag för att flytta med mitt hemnummer till Net at Once?

Svar: Man går ut Net at Once registreringsportal som dyker upp när man försöker gå ut på valfri hemsida via fibern. Där fyller man i sina uppgifter och kontrollerar att det står rätt fastighetsbeteckning, väljer hastighet, och eventuell telefoni. Efter ifylld registrering dröjer det upp till 10 minuter innan Net at Once system aktiverar anslutningen.

Om du har fast telefoni med Telia idag och vill flytta med ditt fasta telefonnummer till Net at Once så gäller det att du inte säger upp numret till Telia. Istället väljer du i portalen att du önskar ha telefoni med Net at Once och då kommer de att sköta porteringen av numret. Följer man inte detta är risken att Telia lägger numret i karantän och du får betala för att låsa upp numret.

Fråga: Kan man använda sin egen mediaomvandlare/router eller måste man använda den som levereras av NAO?

Svar: Du måste använda NAO.s mediaomvandlare. Du beställer den ”bryggad”. Sen efter den i kedjan, kan du använda dig av din egen router.

Publicerat: 2017-06-03

Goda Nyheter! 

Planerat startdatum för nätet är 1 augusti.

OBS! Säg inte upp ditt gamla abonnemang till 1 augusti utan ha gärna abonnemang som går omlott ett par månader. 

Nu kan du också ha fått en kabel (patchkabel) som hänger från kopplingsdosan. 

Om du inte fått kabeln så maila till teknik@tungefiber.se

Utrustning inomhus

Mediaomvandlaren som du ska ha inne i huset kommer levereras av Net at Once. När detta sker vet vi inte än utan återkommer med besked så snart vi vet.

Välja tjänsteutbud

Ni hittar mer information om vilka tjänster ni kan välja här: Tjänsteutbud

Inom kort ska du som är medlem välja typ av tjänst hos kommunikationsoperatören Net at Once (tjänsteanslutningsavtal):

-gruppanslutning med internet, telefon och TV (triple play)

-internet och telefon (dual play)

-delårsabonnemang

-öppen plattform/fiber

-vilande anslutning

Detta kommer du att välja via en portal som just nu håller på att färdigställas.

Publicerat: 2017-05-25

Goda Nyheter! 

Status entrepenad

Nu har vi haft slutbesiktning av vårt fibernät (nodhus, kopplingsskåp , nergrävda slangar och dosor på vägg) och vår entreprenör har och arbetar fortfarande intensivt med att återställa efter grävning.

Slutbesiktning av entreprenaden, nodskåp mm

med berörda parter såsom

Tunge Fiber, Elkraffteamet och Onfield 

Publicerat: 2017-04-25

Viktig information om e-postadresser

Om ni har en e-postadress som är knuten till er gamla bredbandsleverantör, tänk på att denna kan försvinna när ni säger upp ert befintliga bredbandsabonnemang. Kontrollera hur det ser ut med de adresser ni använder idag. Exempelvis telia.com, för att behålla denna e-postadress krävs det att ni har någon form av abonnemang kvar hos Telia. Mobilabonnemang räcker.

För att slippa behöva byta e-postadress i framtiden är tips att antingen:

*Ha e-postadressen hos en fristående leverantör typ  Google G-mail eller Microsoft hotmail eller  

*Skaffa en egen domän. Detta innebär att ni hyr en plats på en server där ni har mailen. Adress väljer ni själva (exempelvis efternamn.se om det finns ledigt). Exempel på webbhotell som sköter detta är One.com eller clichehosting.com.

Kostnad är från 14 kr per månad och 115 kr per år för din egna .se-adress.

Det tar ett tag att få bytt sin adress på alla ställen (fler ställen än ni anar) så se till att ha några månader i överlappning.

När det kommer e-post på gamla mailadressen meddelar ni avsändaren den nya adressen eller registrerar den nya adressen på förtaget/föreningen som skickat mailet till er.

Publicerat: 2017-04-02

Goda Nyheter! 

Det händer mycket i föreningen nu.

Vi har publicerat nya dokument under fliken Dokument 

Information om Tjänsteutbudet och 

Förslag till nya stadgar för Tunge Fiber

Publicerat: 2017-03-05

Tunge Fiber ekonomisk förening

 

Kallelse till Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 6 April 2017, kl. 19.00 – 21.00, i Alegården

(Låcktorp 144, 460 11 Nygård)

 

På ordinarie föreningsstämma skall bifogad dagordning behandlas.

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider, samt besvara frågor från medlemmarna.

Styrelsen kommer inom kort att teckna ett kommunikations-operatörsavtal med det bolag som skall ljussätta vårt nät. Enligt tidplanen med totalentreprenören skall de passiva nätet vara klart för slutbesiktning 2017-05-05, och vi skall alltså kunna ta vårt fibernät i drift runt halvårsskiftet i år.

Vid stämman kommer en av de valda tjänsteleverantörerna att närvara och informera om vilka tjänster som de kommer att tillhandahålla.

Vid mötet har varje medlem en röst. Medlem som inte kan närvara vid mötet kan ge annan person fullmakt att rösta i dennes ställe. Fullmakten skall vara skriftlig. Ett ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt finns under dokument.

Stämmohandlingar finns att erhålla från ordförande eller via hemsidan senast en vecka innan stämman.

Välkomna!

Styrelsen Tunge Fiber ekonomisk förening

P.S. Anmäl gärna huruvida ni avser deltaga, då vi tänkte bjuda på fika.

Svara till info@tungefiber.se eller per telefon till:

Antje Libera Tel 0763-55 95 15  eller  Inger Tegemyr Sköldén Tel: 0703-38 03 05

Publicerat: 2017-01-11

Entreprenören vill att ni markerar på husväggen vart ni vill att anslutningsboxen skall sitta.

Publicerat: 2017-01-05

Information från föreningen och frågor från medlemmarna

Detta händer i föreningen nu.

Nu under Januari 2017 håller styrelsen på med att gå igenom de inkomna anbuden på Kommunikationsoperatör och ämnar att ett beslut kring vilket bolag som får uppdraget är fattat innan månadens slut.

Förläggning av fibernätet påbörjades under september 2016 och skall enligt entreprenören vara slutfört under Februari. Väder och vind spelar givetvis in. Parallellt med detta har blåsning av fibern, sättning av skåp och tryckning under vägar skett på olika platser och kunder under hösten. Från februari månad kommer entreprenören övergå till att blåsa resterande anslutningar och att svetsa fibern. Hela entreprenaden skall enligt sista byggmötets tidplan vara slutfört i början av Maj 2017. Efter det att en kommunikationsoperatör har valts skall denna påbörja sin installation i föreningens 3 nodhus. Innan fibernätet kan tas i drift skall det även besiktas av Länsstyrelsen vilket krävs för att vi skall få ta det i drift och vi kan erhålla den sista delen av vårt bidrag.

Under våren kommer Tunge Fiber att ha årsstämma med informationsmöte.

Kallelse kommer inom några veckor.

På hemsidan finns information och ni kan titta på kartan vart fibernätet går.

Det går att zooma in varje fastighet och se detaljer

Vi ger ut information på vår hemsida www.tungefiber.se och på vår Facebooksida.

Viktigt för de som har anslutningsboxen på insidan i område 1-5!

Om man har anslutningsboxen (plastlådan som skall sitta på utsidan väggen) inne så gäller det att man skall vara hemma den 10 januari då dessa blåses under dagen. Om ni inte kan vara hemma den dagen kommer ni att få en tilläggskostnad. Ni kommer även att behöva vara tillgängliga ytterligare minst 2 gånger: svetsning och mätning

Det händer mycket i föreningen nu.

Har ni några frågor så mejla dem till områdesansvariga eller info@tungefiber.se

Det är viktigt att frågorna ute bland medlemmarna kommer fram och att vi kan ge rätt svar på dem.

Vid tangenterna

Tommy Lindgren och Inger Tegemyr Sköldén

.

Information om boxen som skall sitta på husväggens utsida.

Det är en vädersäkrad plastlåda med en storlek på 14 x 21 cm.

Elkraftteamet monterar dosan.

Hålet i anslutningsboxen genom väggen borrar man själv antingen när boxen redan är satt eller så kan man be Entreprenören att mot en avgift på, för trävägg: 200kr/st, och för betongvägg: 300kr/st borra hålet i samband med montaget av anslutningsboxen.

Kontakta er områdesansvarig eller skicka ett mail till info@tungefiber.se om hur ni vill göra angående håltagningen.

Om hålet genom väggen är helt rakt måste det ha en diameter på 20 mm, men om hålet ej är rakt skall hålet ha en diameter på 25 mm för att kontaktstycket skall komma igenom.

Det kommer att finnas kabel tillgänglig på mellan 5-15 meter, för anslutning av den aktiva mediaomvandlaren (fibermodemet) på insidan huset. Om inte 15m skulle räcka så måste du som medlem kontakta er områdesansvarig angående detta

Som standard levereras 10 meter.

Bild på hur anslutningsboxen på utsidan huset kommer att se ut.

Bild på hur kabeln mellan anslutningsboxen och mediaomvandlaren kan se ut.

.

Frågor från medlemmar

Fråga: Vem är det som installerar fiber (anslutningsdosorna)(utomhus/inomhus)?

Svar: Detta gör entreprenören (Elkraftteamet väst AB)

Fråga: Vem är det som drar fiberslangen till sekundär anslutningen?

har två fastigheter som ska anslutas och kan ej dra Ethernet kabel inomhus mellan fastigheterna? 

Svar: Det gör fastighetsägaren själv. Det kommer att blåsas 2 extra fiber till er primära anslutning, och sedan kommer entreprenören att blåsa dessa 2 fiber vidare till den sekundära anslutningspunkten. Därav är det viktigt att ni som har denna anslutning i ett annat hus (fysiskt separerat från det första huset) även ser till att denna kabel blir nergrävd i tid, det vill säga omgående.

Fråga: Kan installatören som kopplar in fibret utomhus i 1:a och 2:a fastigheten

ta med pem-slang vid behov till självkostnadspris?

(vid förläggning av fiberslangen ovan jord t ex längs en huskropp?

Svar: Var god ta kontakt med Entreprenören (Elkraftteamet Väst AB) kring denna fråga

Fråga: Kan man ändra anslutningspunkten som kartgruppen valt?

Till exempel: om anslutningspunkten på kartan är onåbar pga. altan eller liknande.

Svar: Eftersom ni ansvarar för grävning av inkommande fiberslang på er egen tomt kan ni även ändra vart slangen ska anslutas någonstans på ert hus.

Fråga: Jag skulle vilja ha hjälp med att utse bästa placeringen

av skarvbox och mediaomvandlare så att de hamnar på rätt ställe på huset så det går dra ledningar till TV, dator och telefon samt larm.

Till exempel: Huset är stort, i tegel och det är tre våningar om  man räknar källaren - gillestugan. Det är ju mycket man skall tänka på. Uterummet skulle fungera bäst enligt mig men då är problemet minusgrader, där är inte isolerat, fibern tål visst inte kyla. Så hur ska jag göra?

Svar: Vi har i nuläget inget bra svar på vem som kan utse bästa placering annat än Elkraftteamet om de möjligtvis vet. Generellt sett skall omvandlaren sitta centralt i huset alternativt vid din TV om du vill ha TV via fibern.

Anslutningsboxen och fibern i sig tål kylan, men inte mediaomvandlaren (fibermodemet) som måste sitta inomhus.

Fråga: Kan föreningen göra en upphandling med någon hantverkare som

kan ordna indragningen för de som så önskar? Förstår att det är utanför föreningen och att jag naturligtvis får betala detta själv. Jag vet inte vilket

branschfolk som gör sådant. 

Svar: Vi som arbetar i föreningen nu har inte tid att arbeta med detta men finns det någon medlem som är intresserad av detta så är den välkommen att skriva en sådan upphandling. Det är inte så svårt som det låter.

Fråga: När skall kunderna säga upp sina avtal med nuvarande operatörer?

Tidsplan när fibern beräknas vara användbar?

Svar: Först när vi har tecknat avtal med en Kommunikationsoperatör har vi en detaljerad tidplan för att kunna svara på denna fråga, Planen är att detta avtal skall vara tecknat innan utgången av Januari. Den lagda planen är att nätet skall vara besiktigat så att det kan tas i drift mot slutet av Juni.

Det är beräknat att Fibern skall vara ansluten och redo att tas i bruk till midsommar 2017.

Fråga: Varför har alla medlemmar fått en faktura på 5000 i Medlemsinsats 6?

Svar: Det beror på att föreningen behöver dessa pengar som en buffert för att inte behöva låna lika mycket och betala ränta till banken för motsvarande belopp under tiden som Länsstyrelsen och Jordbruksverket behandlar våra ärenden om utbetalning av det bidrag som vi blivit beviljade men måste ansöka om utbetalning för vilket kan ta några månader från deras sida..

Efter att föreningen har slutredovisat projektet och tagit nätet i drift kommer vi att göra en slutavräkning av alla kostnader och då förhoppningsvis kunna betala tillbaka överskjutande belopp.

Inklusive fakturor som förfaller 2017-01-30 har medlemmarna hittills betalat 20 100 kr i insatser till föreningen.

Avtalet är på 27 000 kr men att vi jobbar på att komma under det.

Publicerat: 2017-01-01 infogruppen

Område 1-6 

Det kommer att ske fiberblåsning i ert område den 10 januari 2017

För er som har skåp inne är det viktigt att ni är hemma så EKT kan komma in i huset.

Publicerat: 2017-01-01 infogruppen

I område 6 Kvarntorp och Bredhult med omnejd börjar nu fiberförläggningen vecka 1

Påminner om att det är viktigt att ni tar bort staket mm som är i vägen och hindrar EKTs maskiner. 

Påminner även om att märka ut allting som är under jord såsom vatten, avlopp, dräneringar, markbäddar mm. 

Det är bra om ni är lite extra vaksamma när maskinerna från Elkraftteamet kommer. 

Bra om grannar hjälps åt om det är något som behöver vaktas lite extra.

Det är mycket dyrt för oss medlemmar när de gräver och stöter på något under jord som inte är utmärkt.

Publicerat: 2016-12-18 infogruppen

Påminnelse!

Det är nu hög tid att ta bort staket, träd och annat som är i vägen för Elkraftteamets maskiner.

Påminner även om att märka ut allting som är under jord

såsom vatten, avlopp, dräneringar, markbäddar mm.

Det är bra om ni är lite extra vaksamma när maskinerna från Elkraftteamet kommer.

Bra om grannar hjälps åt om det är något som behöver vaktas lite extra.

Det är mycket dyrt för oss medlemmar när de gräver och stöter på något under jord som inte är utmärkt.

Publicerat: 2016-12-08 infogruppen

Goda Nyheter!

Elkraftteamet fortsätter sin grävning i område 4, 5 och 6 med start på måndag den 12 december

Den 19 december fortsätter de gräva i område 7.

Tidsplanerna är preliminära då både hinder, väder och vind kan förändra det hela

Viktigt att märka hinder under jord som samt ta bort hinder såsom staket, träd mm längs sträckan som skall grävas! 

Det även hög tid att märka ut med käppar eller liknande avlopp och dräneringar mm som finns på er mark för att det skall bli så lite skador som möjligt. Nu när även snön har kommit kan det vara bra att även märka ut till exempel brunnslock mm som döljer sig därunder.

Publicerat: 2016-12-08 infogruppen

Goda Nyheter!

Fredag 9 december kommer Elkraftteamet att börja blåsa fiber i område 1, 2 och delar av område 3 från Högås i söder till Kärra i norr.

Fastigheter som det gäller nu är de som har 7 mm slangar på sina tomter.

Lagret med slangar är avetablerat hos John-Fredrik i Högås. Är det någon som behöver slang så kontakta Elkrafteamet eller Inger på info@tungefiber.se

Hej Alla medlemmar

En liten påminnelse igen

Viktigt!!! 

Det finns olika sätt att gräva ner kabeln på tomten antingen för hand eller med hjälp av en grävmaskinist.

Vill ni ha hjälp av Elkraftteamet med kabeln på er tomt så kontaktar Olle Magnusson via email olle@elkraftteamet.se

Viktigt!!!

Ni som har lagt ner slangen på er tomt skickar ett meddelande till Inger på info@tungefiber.se

eller ring / skicka SMS till  Inger 0703-380305

Nu är det bråttom!

Viktigt datum 15 november ! 

Vill påminna er om att det är mycket hög tid att gräva ner fiberslang på era tomter nu.

Det även hög tid att märka ut med käppar eller liknande avlopp och dräneringar mm som finns på er mark

för att det skall bli så lite skador som möjligt.

Detta skall vara färdigt 15 november.

Fiberslang, fibernät och träkäppar finns hos John-Fredrik i Högås.

Viktigt!!! ...

Ni mäter upp hur mycket slang det går åt på till er tomt.

Tejpa slangen i varje ända för att inte smuts skall komma in och ta till två meter extra

för att kunna nå upp till boxen som skall sitta på ert hus.

Viktigt!!!

att ni lägger det gröna nätet ovanför slangen för att det sedan skall kunna gå och hitta den nedgrävda slangen. 

Viktigt!!!

Ni som har lagt ner slangen på er tomt skickar ett meddelande till Inger på inger@tungefiber.se att ni är klara.

 

Vill ni ha hjälp av Elkraftteamet med slangen på er tomt så kontaktar ni Olle Magnusson via mail olle@elkraftteamet.se 

 

Om ni är osäkra hur ni skall göra eller var ni skall gräva så har områdesansvariga i ert område mer information. 

Vem som är områdesansvarig i just ditt område ser du under Områdesansvariga

och under Dokument finns det mer utförlig information

Goda Nyheter!

Första kilometern klar i fiberdragningen!

Publicerat: 2016-09-04 infogruppen

Nu sätter i igång

Från och med den 8 september kommer vår entreprenör Elkraftteamet att påbörja sitt arbete med att lägga ner fiberslang. Arbetet börjas i område 1 och kommer troligen att fortsätta medurs genom vårt område.

Nerläggningen av slang beräknas hålla på december ut. Under vintern och våren fortsätter sedan entreprenören arbetet med fiberblåsning och fibersvetsning.

För dig som är medlem finns det nedan information om arbetet på den egna fastigheten med nerläggningen av fiberslang och du kan nu börja förbereda för anslutningen. Som kund ansvarar du för eventuell grävning och förläggning av slang för fiber på egen tomt (=trädgård) fram till huset.

Du kan gräva och lägga ner slangen i förväg eller så kan du göra det efter att entreprenören grävt ner slangen fram till din tomtgräns.

Instruktion för ditt arbete och ansvar

1. Utomhus i samband med grävning

1.1 Ta reda på var det finns befintliga ledningar på din tomt (t ex för el, vatten och tele) för att undvika avgrävningar.

1.2 Planera för placering av mediaomvandlaren i fastigheten, se punkt 3.2. Mediaomvandlaren är den enhet inomhus som omvandlar ljussignalen i fibern till elektriska signaler för kabelanslutning eller WiFi. Minimera inomhusförläggning av fiberkabel genom att gräva fram till rätt vägg/utrymme. Den fiberkabel (med avslutande dosa) som du senare får för invändig förläggning är normalt 10 m lång (längre kan fås vid behov).

 

1.3 Grävning och förläggning av slang på egen tomt. Du som fastighetsägare ansvarar för arbete på egen tomt, det vill säga grävning och förläggning av slang för fiber från Tunge Fibers avlämningspunkt vid tomtgränsen till platsen där fibern ska installeras. Du kan antingen gräva själv eller anlita en entreprenör.

Du kan gräva i förväg och låta din slang sticka upp vid tomtgränsen. Slang och sökband finns att avhämta hos John-Fredrik Grönvall i Högås. Du kan också vänta med att gräva tills entreprenören grävt fram till din tomtgräns. Då måste du ange var på huset som anslutningsboxen skall sitta så att de kan lämna slang och söknät så att det räcker rakaste vägen. Se då till att du får grävt ner slangen innan tjälen kommer.

1.4 Slangen ska läggas så rakt som möjligt, böjningsradien får inte understiga 30 cm. Detta är viktigt för att minska risken att slangen går sönder och för att undvika problem vid blåsning av fiberkabel.

Fiberslangen ska läggas i ett cirka 30-40 cm djupt schakt. Slang som förläggs i marken ska avslutas på utsidan av fastigheten intill husfasaden och räcka upp till den plats där anslutningsboxen skall monteras. Sökbandet bör ligga ca 10 cm ovanför slangen i schaktet. Sökbandet skall lämnas synligt vid husväggen.

Samtliga slangändar ska proppas med vattentät tejp redan innan du lägger dem i marken. Detta är viktigt så att vatten, skräp och isproppar i slang kan undvikas när blåsning av fiberkabel ska ske.

1.5 Återfyllnad av schaktet

Det fyllnadsmaterial som ligger närmast slangen ska vara fritt från vassa och tyngre stenar. Detta är viktigt så att inte slangen skadas och på så sätt skapar problem vid blåsning av fiberkabeln. Skulle hinder uppstå, exempelvis skräp i slang, klämd eller böjd slang, kommer fastighetsägaren att få rätta till detta innan blåsning av fiberkabel kan ske igen vilket i sin tur kan försena anslutningen. Tänk på att gropen vid tomtgränsen inte ska grävas igen förrän installationen är helt klar. Du som kund ansvarar själv för att återställa marken på din tomt.

1.6 Markera var slangen finns på tomten

För att förhindra eventuell avgrävning av slangen i framtiden är det viktigt att du markerar på en karta var slangen finns, eller på annat sätt dokumenterar var slangen är förlagd på tomten. Viktigt är även att sökbandet finns. Detta är till för att i framtiden kunna mäta fram vad slangen ligger.

Om fibern på din tomt grävs av måste ny fiber blåsas in. Extern leverantör blåser in ny fiber. Kostnaden för detta får fastighetsägaren betala.

2. Utomhus i samband med fiberblåsning

2.1 Anslutningsboxen kommer att monteras ca 50-150 cm från markytan (lämplig arbetshöjd för montör). Detta utförs i samband med att fibern blåses in i slangarna. Då monteras också ett kabelskydd på väggen för att skydda slangen.

Fastighetsägaren ansvarar för att borra ett hål genom ytterväggen mellan anslutningsboxen och mediaomvandlaren. Vi återkommer med instruktioner för denna installation i slutet av året när den installationen närmar sig.

3. Inomhus

3.1 En mediaomvandlare skall installeras inne i huset och en fiberkabel skall dras genom väggen för anslutning från boxen på utsidan till mediaomvandlaren som skall sitta inomhus. Fiberkabeln är försedd med en kontakt i båda ändar och kan därför inte dras i rör som har för skarpa böjar. Vi återkommer med instruktioner för denna installation i slutet av året när den installationen närmar sig.

3.2 Var skall jag placera mediaomvandlaren i fastigheten? Det är svårt att ge en generell rekommendation, då varje fastighet ser olika ut. Den bästa lösningen brukar vara att dra kabel till sin TV och sedan köra internet och telefon trådlöst. Det går naturligtvis även att koppla in telefon. Du behöver ett eluttag där mediaomvandlaren skall sitta.

För eventuella frågor kontakta din områdesrepresentant

Publicerat: 2016-09-01 infogruppen

Sammanfattning Föreningsstämma 2016-06-07

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Beslut: Emil Nilsson och Anders Bertilsson valdes till detta.

Beslut: Detta godkändes.

Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen godkändes.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Medlemmarna godkände ansvarsfrihet den avgående styrelsen

Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Beslut: Att enbart ge arvode till förordnad revisor.

Medlemsavgift för kommande verksamhetsår och andra avgifter

Förslag på att höja medlemsavgiften 2017 till 300 kronor.

Beslut: Att höja medlemsavgiften 2017 till 300 kronor.

Val av ordförande för ett år

Förslag var Tommy Lindgren

Beslut: Tommy Lindgren valdes

Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Förslag på en ordförande, 5st ledamöter och 3st suppleanter.

Beslut: Detta godkändes

Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Förslag på styrelseledamöter var John Fredrik Grönvall på 2år, Jerry Corneliusson på 2 år,

Claes-Göran Wikström på 2 år, Göran Svendberg på 1år och Angelica Karlsson på 1år.

Förslag på suppleanter var Jimmy Larsson 1år, Lars Rehnberg på 1år och Annika Svendberg på 2år.

Beslut: Dessa godkändes och valdes av medlemmarna.

Fastställande av antal revisorssuppleanter

Beslut: Medlemmarna valde att inte ha någon revisorssuppleant.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Beslut: De som tidigare agerat revisorssuppleanter omvaldes.

Fastställande av antal ledamöter i valberedningen, lägst två personer, varav en sammankallande

Beslut: Medlemmarna valde att ha två stycken ledamöter i valberedningen.

Val av valberedning

Förslag: Magnus Gustafsson, Ulrik Brodd, Anders Bertilsson, Mats Karlsson.

Beslut: Magnus Gustafsson och Mats Karlsson valdes.

Övriga ärenden

Förslag på att kalla även valberedningen och revisorerna till styrelsemötena.

Stämmans avslutande

 

Publicerat: 2016-05-15 Ordförande

 

Kallelse till Ordinarie föreningsstämma

Tisdag den 7 Jun 2016, kl. 19.00 – 21.00, i Alegården

(Låcktorp 144, 460 11 Nygård)

På ordinarie föreningsstämma skall bifogad dagordning behandlas.

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider, samt besvara frågor från medlemmarna.

Styrelsen kommer inom kort att teckna ett totalentreprenadavtal för hela projektet. Enligt tidplanen skall hela projektet vara klart för slutbesiktning 2017-04-30, och vi skall alltså kunna ta vårt fibernät i drift före halvårsskiftet nästa år.

Vid mötet har varje medlem en röst.  Medlem som inte kan närvara vid mötet kan ge annan person fullmakt att rösta i dennes ställe. Fullmakten skall vara skriftlig.  Ett ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt finns under dokument på: www.tungefiber.se

Stämmohandlingar finns att erhålla från ordförande eller via hemsidan senast en vecka innan stämman.

 

Välkomna!

Styrelsen Tunge Fiber ekonomisk förening

 

P.S. Anmäl gärna huruvida ni avser deltaga, då vi tänkte bjuda på fika.

Svara till info@tungefiber.se eller per telefon till:

 

Antje Libera, Tel 0727-84 84 28     alt.      Inger Tegemyr Sköldén Tel: 0703-38 03 05

Publicerat: 2016-05-04 Infogruppen

Motioner inför årsstämman 2016

Årsstämman kommer att bli av i början av Juni i Alegården.

Vill ni ha med motioner som skall tas upp måste de skickas in nu så att styrelsen hinner behandla dem.

Fiberslang 

Om någon vill gräva ner slang på sin tomt så kan ni höra av er till John-Fredrik Grönvall 070-8630916

Trevlig helg och njut av det fina vädret

Publicerat: 2016-04-02 Infogruppen

Goda Nyheter!

Ja, då var vi över ett av de stora bergen som vi skall bestiga.

Tunge Fiber ekonomisk förening har härmed blivit beviljade stöd från jordbruksverket för byggande av bredband. Vi var bara 16 av drygt 170 sökande som fick bidragsbeslut denna månad.

Jag vill rikta ett stort tack till de som hjälpt till med ansökan och föreningsarbetet och lagt ned mycket tid på detta.

/Tommy Lindgren

Ordförande

Publicerat: 2016-03-30 Infogruppen

Goda Nyheter!

Vi ordnat fakturor på medlemskap 2016 och insats 4 till er.

Fakturorna som förfaller 2016-04-29 är skickade till era e-mail adresser för de som har

och en del fakturor har vi skickat via brev. 

Tänk på att ange fakturanummer vid betalningen.

Känner ni att ni saknar fakturor så hör av er till oss via kassor@tungefiber.se.

Publicerat: 2016-02-25 av Ordförande

För er som undrar om när vi startar hos er.

Styrelsen jobbar vidare med resultatet av upphandlingen just nu. Innan de fattar beslut om byggstart måste ett antal svar vara på plats, till exempel komplett finansiering av projektet, beslut om bidrag från jordbruksverket, samt alla markavtalsdokument från berörda parter skall vara inlämnade.

Förhoppningen är att dessa saker ska falla på plats här under de närmsta veckorna.

Så i dagsläget finns inget bättre svar än "förhoppningsvis under året".

/Ordförande Tommy Lindgren

Publicerat: 2016-02-24 Infogruppen

Goda Nyheter!

Nu är Hermansson igång och gräver ner rör och slangar både för Vattenfall och Tunge Fiber.

De är i full gång i Norra Bästorp, Kvarntorp, Båljan och de drar sig neråt Vrångedalen,

Dyeslätt, Bredhult och Tunge.

Publicerat: 2016-02-06 Infogruppen

Lite mer information om vad som händer i föreningen

Extrastämman 14 december gav styrelsen i uppdrag att skriva avtal med Vattenfall och att samförlägga med dem där det är möjligt. Några av oss var ute och tillsammans med Vattenfall och vi har en god dialog med dem.Vi har påbörjat samråd med Vattenfall och de räknar med att börja gräva sin första etapp i mitten av februari med start i Bästorp och arbete norrut mot Kvarntorp, Båljan, Vrångedalen, Dyeslätt förbi Barsjön vidare över mot Tunge. Då kommer de också att lägga ner vår fiberslang.

Styrelsen har även skapat en upphandling om totalentreprenad som publicerades innan jul och där sista dagen för att lämna offerter är den 16 februari. Efter det följer anbudsöppning och utvärdering av underlagen.

I övrigt väntar vi på Länsstyrelsens utlåtande angående det projektstöd som vi ansökt om,

Länsstyrelsen kommer att besluta om stöd den 29 mars som det ser ut i dagsläget om inte ytterligare förseningar sker.

För närvarande är vi ca 230 medlemmar i föreningen. I april kommer vi att skicka ut nästa faktura med förfallodag 30 april. 

Den fakturan kommer att innehålla 5.000 kr i medlemsinsats samt 200 kr i medlemsavgift för 2016.

Vi kommer inom kort att återkomma till er angående markupplåtelseavtal så att vi får alla markägares tillstånd att gräva ner vår fiber.

Om du planera att stycka av en tomt från din fastighet, kontakta då någon i styrelsen, så att det går att förbereda fiberanslutningen med ett “slangavtal” till den nya fastigheten redan nu.

Om du behöver en extra fiberanslutning till din befintliga fastighet kostar en sådan 5000 kr.

Kontakta även då någon i styrelsen.

Ni som hittills har avstått från att bli medlemmar, nu är sista chansen att gå med i föreningen innan grävmaskinerna passerar era fastigheter. Därefter kommer kostnaden för anslutning att bli avsevärt högre .

Publicerat: 2016-01-27 av Ordförande

Styrelsens arbete sedan stämman 2015-12-14

Styrelsen fick i uppdrag att skriva avtal med Vattenfall och att starta igång samförläggning. Detta har nu påbörjats och grävningens första etapp beräknas starta om c:a 14 dagar med start i Bästorp och arbete norrut mot Barsjön vidare över mot Tunge.

Styrelsen har även skapat en totalentreprenadsupphandling som publicerades innan Jul och som löper ut nu i dagarna. Efter det följer anbudsöppning och utvärdering av underlagen.

Ni som ännu inte riktigt har bestämt er om ni ska vara med, nu är snart absolut sista chansen att komma med innan grävmaskinerna passerar era fastigheter och priset för er anslutning höjs. Ni som vet att era grannar inte är med ännu, prata med dom och få med dom i föreningen.

I övrigt väntar vi på Länsstyrelsens utlåtande angående det projektstöd som vi ansökt om, detta kommer Länsstyrelsen att besluta den 29/3 som det ser ut i dagsläget om inte ytterligare förseningar sker.

/Väl mött

Ordförande Tommy Lindgren

Publicerat: 2016-01-27 Infogruppen

Sammanfattning Extra Föreningsstämma i Tunge Fiber

Stämman hölls i Alegården 2015-12-14 kl18:30

* John Fredrik valdes till mötets ordförande.

* Jerry Corneliusson valdes till mötets sekreterare.

* Ulrik Brodd och Anders Bertilsson valdes till mötets justerare.

* Totalt 58st röstberättigade medlemmar prickades av på medlemslistan....

* Tommy informerade om läget i föreningen och projektet genom PowerPoint presentation.

* Val av valberedning

Styrelsens förslag är tre personer varav en är sammankallande.

Detta godkändes. Styrelsen bad om förslag på dessa personer.

Förslag på personer som uppkom:

Erik Österberg, ej närvarande men tillfrågad, och tackat ja.

Marita Fredriksson, ej närvarande men tillfrågad, och tackat ja.

Anton Andersson, närvarande, och tackat ja.

* Beslut om samförläggning med Vattenfall

Alternativ 1: EJ Samförläggning

Beräknad samförläggningssträcka 11 000 meter

Risk

Ökade entreprenadkostnader i samband med grävning, i efterhand, invid högspänningskablar

Alternativ 2: Samförläggning

Beräknad samförläggningssträcka 11 000 meter

Risk

Om vi får avslag från Jordbruksverket och medlemmarna beslutar att projektet läggs ner eller senareläggs, kan den del av medlemsinsatsen som använts för samförläggning, material och projektering (ca 1000-2000 kr per medlem), inte återbetalas eftersom den ligger nergrävd.

Beslut:

Mötet röstade enhälligt för alternativ 2 (samförläggning), och ger därefter styrelsen i uppdrag att teckna nödvändiga avtal med Vattenfall och fiberentreprenörer, för start av samförläggning. Upphandlingen av totalentreprenaden skall ske, så att föreningen har möjlighet att stoppa arbetet, om inte bidrag beviljas.