Styrelsen

Styrelsen för 2024 består av följande personer:

Ordförande:

Tommy Lindgren

Övriga styrelseledamöter:

Inger Tegemyr
Gunnar Lundberg
Marika Färjhage
Ulrik Brodd
Hanna Fogdal  Lang
Therese Ohlsson
Daniel Sohlin
Peter Kärr

Suppleanter: