Styrelsen

Styrelsen för 2020 består av följande personer:

Ordförande:

Tommy Lindgren

Övriga styrelseledamöter:

Inger Tegemyr Sköldén
Angelica Karlsson
Marika Färjehage
Ulrik Brodd
Lars Rehnberg

Suppleanter:

Jerry Corneliusson