Styrelsen

Styrelsen för 2020 består av följande personer:

Ordförande:

Tommy Lindgren

Övriga styrelseledamöter:

Inger Tegemyr-Sköldén
Gunnar Lundberg
Marika Färjhage
Ulrik Brodd
Hanna Fogdal Lang

Suppleanter: