Om föreningen

Tunge Fiber ekonomisk förening bildades den 15/12 2014 efter några möten med personer i bydgen som alla var överens om att det behövde finnas en bättre infrastruktur för tillhandahållandet av höghastighetsbredband till de boende på landsbygden.