Inbjudan till medlemsmöte 2015-03-25

Post date: 2015-mar-05 17:31:18

Inbjudan till medlemsmöte i Tunge Fiber

i Alegården

Onsdag 25 mars 2015

klockan 19.00 – 21:00

Ärende: Omröstning om att fortsätta projektet

med att bygga ett fibernät i Tunge Fibers område.

Styrelsen kommer att presentera fiberprojektets budget samt den beräknade kostnaden för varje

fastighets inkoppling och ge information om hur projektet framskrider.

Vid mötet skall medlemmarna rösta om projektet skall drivas vidare.

Vid ett positivt beslut, kommer styrelsen att arbeta vidare

med bidragsansökan, och projekteringsarbetet.

Vid mötet har varje medlem en röst.

Medlem som inte kan närvara vid mötet kan ge

annan person fullmakt att rösta i dennes ställe.

Fullmakten skall vara skriftlig.

Ett ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt finns under dokument

Sista dag att lämna in medlemsansökan 13 mars 2015

Om ni behöver hjälp med er medlemsansökan för er fastighet,

hjälper vi gärna till.

Välkomna till Alegården

Styrelsen Tunge Fiber ekonomisk förening