Medlemsmöte 2015-03-25

Post date: 2015-mar-26 19:20:04

Medlemsmöte Tunge Fiber ekonomisk förening

2015-03-25 höll Tunge Fiber ekonomisk förening ett medlemsmöte i Alegården.

Det kom 80 stycken medlemmar och ytterligare ett drygt tiotal intresserade vilket var jätte kul.

Punkter som togs upp

§ 1. Mötets öppnande.

Tommy Lindgren öppnade mötet och välkomnade samtliga

§ 2. Val av mötesordförande.

Tommy Lindgren valdes.

§ 3. Anmälan om, av styrelsen vald, sekreterare.

Jerry Corneliusson valdes.

§ 4. Val av justerare.

Inger Tegemyr Skölden och Antje Libera valdes.

§ 5. Godkännande av dagordning

Dagordningen visades upp och godkändes.

§ 6. Godkännande av röstlängd

Antal närvarande 80 stycken medlemmar inklusive fullmakter.

§7. Tommy berättade kort om föreningen.

Tommy visade en presentation av projektet. Han berättade i stora drag vad som är gjort, vad som händer nu och hur projektet kommer att fortsätta. Tommy presenterade den ekonomiska kalkyl vi erhållit från byNet. Medlemmarna fick ställa frågor under tiden.

§ 8. Beslut om föreningen avser att gå vidare med projektet.

Det finns två alternativ.

Alternativ 1:

Är det medlemsmötets avsikt att avbryta projekteringen och låta avveckla Tunge Fiber ekonomisk förening?

Alternativ 2:

Styrelsens förslag: att Medlemsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att fortsätta arbetet med projektering av fibernät baserat på presenterat underlag.

Styrelsen arbetar med, och planerar för att:

*Ansöka om statsbidrag snarast möjligt.

*Ta fram anslutningsavtal för påskrift av medlemmarna, med 31/5 2015 som

måldatum. Den exakta tidplanen är i nuläget osäker.

*Utskick av den Andra delbetalningen av medlemsinsatsen.

*Samverka med Markägarna och ta fram markavtal för påskrift.

*Upphandla entreprenaden när statsbidrag erhållits.

*Anlita en avlönad lokalt förankrad projektledare för att effektivt kunna leda arbetet.

Beslut: Alternativ 2 valdes enhälligt.

Efter detta så hade samtliga närvarande möjlighet att ställa frågor.

Det blev många frågor av olika slag och de besvarades av Tommy Lindgren

och Per Persson från kommunen.

Det var ett mycket lyckat möte med mycket positiva känslor.

Tack alla som kom och tack alla som var med och ordnade med lokal, fika mm.