Styrelsemöte 2015-04-29

Post date: 2015-maj-03 18:40:06

Sammanfattning av Styrelsemötet 2015-04-29

Punkter som bearbetades:

*Mötets öppnande. Val av mötets Ordförande.

* Val av justerare.

* Val av sekreterare

* Godkännande av dagordning

* Föregående protokoll

* Likviditetsplan

* Fastighetsanslutningsavgift

* Fastighetsanslutningsavtal

* Bokföring

* Övriga ärenden

* Nästa styrelsemöte

* Mötets avslutande