Tilltänkt fibersträckning

Post date: 2016-sep-04 17:14:21

Tommy och Magnus har nu gått igenom tilltänkt fibersträckning i vårt område med respektive markområdesansvariga. Det som händer härnäst är att markägarna som berörs kommer att bli kontaktade och markavtal kommer att skrivas.