Nyhetsarkiv

Extra Föreningsstämma i Tunge Fiber

skickad 4 sep. 2016 10:15 av Tommy Lindgren

Tid: Måndag den 14 december 2015, klockan 18.30 - 21.00 

Plats: Alegården (Låcktorp 144, 460 11 Nygård) 

Anmäl gärna huruvida ni avser deltaga, då vi tänkte bjuda på fika.
Svara till info@tungefiber.se eller per telefon till:
Inger Tegemyr Sköldén 0703 38 03 05
Anje Libera 0727 84 84 28 

Dagordning:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesordförande
§ 3. Anmälan om, av styrelsen vald, sekreterare
§ 4. Val av justerare (2st)
§ 5. Godkännande av dagordning
§ 6. Godkännande av röstlängd
§ 7. Information om läget i projektet
§ 8. Val av valberedning
§ 9. Beslut om samförläggning med Vattenfall
§ 10. Övriga frågor
§ 11. Mötets avslutande

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider. 

Vid mötet skall medlemmarna rösta om samförläggning med Vattenfall samt 
välja en valberedning. Se Bilaga A – Underlag till beslut

Vid mötet har varje medlem en röst.

Medlem som inte kan närvara vid mötet kan ge annan person fullmakt att rösta i dennes ställe. Fullmakten skall vara skriftlig. Ett ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt finns under fliken dokument

Fullständig kallelse finns under fliken dokument

Välkomna till Alegården
Styrelsen Tunge Fiber ekonomisk förening

Fakturor på insats 3

skickad 4 sep. 2016 10:14 av Tommy Lindgren

Vi ordnat fakturor på insats 3 till er. 
Fakturorna som förfaller 2015-10-30 är skickade till era e-mail adresser för de som har 
och en del fakturor har vi skickat via brev. 
Tänk på att ange fakturanummer vid betalningen. 
Känner ni att ni saknar fakturor så hör av er till oss via  kassor@tungefiber.se

Tilltänkt fibersträckning

skickad 4 sep. 2016 10:14 av Tommy Lindgren

Tommy och Magnus har nu gått igenom tilltänkt fibersträckning i vårt område med respektive markområdesansvariga. Det som händer härnäst är att markägarna som berörs kommer att bli kontaktade och markavtal kommer att skrivas.

Bidragsansökan

skickad 4 sep. 2016 09:37 av Tommy Lindgren

Goda Nyheter!
Bidragsansökan är inlämnad till Länsstyrelsen och vi inväntar beslut i ärendet.

Gräva in slangen till din egen fastighet

skickad 4 sep. 2016 09:36 av Tommy Lindgren

För er som vill sätta spaden i backen på er tomt för att gräva in slangen till fiber 

så finns den nu att hämta.

Ring för att avtala tid med 
Tommy Lindgren 0706 27 57 34
John-Fredrik Grönvall 0708 63 09 16

220 Fastighetsanslutningsavtal

skickad 4 sep. 2016 09:35 av Tommy Lindgren

Goda Nyheter!
220 Fastighetsanslutningsavtal kommit in till John-Fredrik. 
En del nya medlemmar har anmält sitt intresse för att vara med.
Några som sagt nej tidigare har kommit och vill nu vara med.
Har ni någon granne som tidigare varit tveksam men som vill vara med 
så får de gärna höra av sig till någon i styrelsen. Dock bara ett fåtal dagar kvar....


Fastighetsanslutningsavtalen finns här: Fastighetsanslutningsavtal

Logga till vår förening!

skickad 4 sep. 2016 09:34 av Tommy Lindgren

Vi tänkte på att ha en egen logga till Tunge Fiber.

Är det någon av våra medlemmar som har en idé, grafisk ådra, eller andra dolda talanger?
Skicka gärna ert bidrag till inger@tungefiber.se

Kallelse till Extra Föreningsstämma i Tunge Fiber

skickad 23 nov. 2015 02:32 av Tommy Lindgren

Tid: Måndag den 14 december 2015, klockan 18.30 - 21.00 

Plats: Alegården (Låcktorp 144, 460 11 Nygård) 

Anmäl gärna huruvida ni avser deltaga, då vi tänkte bjuda på fika.
Svara till info@tungefiber.se eller per telefon till:
Inger Tegemyr Sköldén 0703 38 03 05
Anje Libera 0727 84 84 28 

Dagordning:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesordförande
§ 3. Anmälan om, av styrelsen vald, sekreterare
§ 4. Val av justerare (2st)
§ 5. Godkännande av dagordning
§ 6. Godkännande av röstlängd
§ 7. Information om läget i projektet
§ 8. Val av valberedning
§ 9. Beslut om samförläggning med Vattenfall
§ 10. Övriga frågor
§ 11. Mötets avslutande

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider. 

Vid mötet skall medlemmarna rösta om samförläggning med Vattenfall samt 
välja en valberedning. Se Bilaga A – Underlag till beslut

Vid mötet har varje medlem en röst.

Medlem som inte kan närvara vid mötet kan ge annan person fullmakt att rösta i dennes ställe. Fullmakten skall vara skriftlig. Ett ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt finns under fliken dokument

Fullständig kallelse finns under fliken dokument

Välkomna till Alegården
Styrelsen Tunge Fiber ekonomisk förening

Möte Markgruppen 2015-05-05

skickad 9 maj 2015 13:07 av Inger Tegemyr Sköldén   [ uppdaterad 18 maj 2015 03:18 av Tommy Lindgren ]

1.      Ordförande Tommy Lindgren hälsade alla välkomna

2.      De olika områdesansvariga beskrev vilka områden de var ansvariga för och dess geografi. Ett område var ej representerade, de får information Mark & Entreprenadgruppen samt styrelsen.

3.    Styrelsen hade inbjudit en ny Tungebo, tillika veteran vad gäller fiberutbyggnad samt dennes far, med gedigen erfarenhet i ämnet. En kort redogörelse företogs och alla runt bordet fick chans att ställa frågor.

4.     Av remissvaren att dömma är det ett väl genomarbetat, fastighetsanslutningsavtal vilka styrelsen i samråd med Mark & Entreprenadgruppen arbetat fram.                                                                                                                       Ordförande, Tommy Lindgren fördrog fastighetsanslutningsavtalet och frågor kunde ställas.                                           Då alla frågor som gick att besvara hade fått sitt svar enades alla områdesansvariga enhälligt bakom styrelsen och Mark & Entreprenadgruppens fastighetsanslutningsavtal.

5.      Avtalen delades ut till områdesavsvariga som skall få alla medlemmar att underteckna avtalen samt lämna tillbaka dem till John-Fredrik Grönvall i Högås inom kort. Om någon saknar avtal så kontaktar de John-Fredrik 0708 63 09 16

6.      Övriga frågor

Tidsplanen diskuterades och samförläggningen med Vattenfall var ett återkommande samtalsämne. Styrelsen bad att få återkomma med den informationen.

Tommy Lindgren tackade alla närvarande och värdparet, Nils-Erik och Helen Nilsson för förtäringen och avslutade planeringsmötet

Fastighetsanslutningsavtal

skickad 6 maj 2015 13:51 av Tommy Lindgren

Nu finns fastighetsanslutningsavtalet tillgängligt för nedladdning och påskrift.

Avtalets första sida skall returneras påskrivet i två exemplar till sekreteraren:
John-Fredrik Grönvall
Högås 274
463 71 Lödöse

Märk kuvertet med: Tunge Fiber, Avtal

1-10 of 24

Comments